Büroadresse
Stiftung HELP e.V.
Sutelstraße 73
D-30659 Hannover

Telefon: 0511 – 64 64 29 92
Telefax: 0511 – 64 64 29 82
E-Mail: info@stiftung-help.de

 

Unser Team im Überblick


wegmannOtto Wegmann
Geschäftsführer

Telefon: 0511 64 64 29 92
E-Mail: info@stiftung-help.de


loehmerIsabelle Löhmer
Personal und Verwaltung

Telefon: 0511 64 64 29 92
E-Mail: loehmer@stiftung-help.de


Ingo-Thomas Knieper
Lerntherapeut, Organisation Ganztag, Verwaltung

Telefon: 0151 113 25 850
E-Mail: knieper@stiftung-help.de


Michael Brüning
Diplom-Pädagoge (Erziehungswissenschaften)
Projektleitung LERNEN zu lernen® (NRW)
Telefon: 0151 113 25 844
E-Mail: bruening@stiftung-help.de


grieselAndrea Griesel
STEP®-Dozentin, Projektleitung WAKE UP!

Telefon: 0151 113 25 848
E-Mail: griesel@stiftung-help.de


larssenGitta Larssen-Stöckemann
Dipl.-Sozialpädagogin

Telefon: 0511 64 64 29 92
E-Mail: larssen@stiftung-help.de


lubeckiThomas Lubecki
Projektentwicklung, Sozialtraining „Starke Kinder“

Telefon: 0511 64 64 29 92
E-Mail: thomaslubecki@gmx.de


luehrsBeatrice Lührs
Zahlenland® und Zahlengarten

Telefon: 0176 354 053 40
E-Mail: luehrs@stiftung-help.de


meyer-engelkeElisabeth Meyer-Engelke
Projektleitung TANDEM

Telefon: 05723 914 335
E-Mail: meyer-engelke@stiftung-help.de


muellerMatthias Müller
Projektleiter/Projektentwicklung
„Bewegungsorientierte Lernangebote an Grundschulen“

Telefon: 0151 113 25 838
E-Mail: mueller@stiftung-help.de


rettigBeate Rettig
STEP®-Dozentin, Zahlenland®

Telefon: 0151 40 111 445
E-Mail: rettig@stiftung-help.de


sagebielBirte Sagebiel
STEP®-Dozentin, Dyskalkulie-Therapeutin

Telefon: 0171 65 88 445
E-Mail: sagebiel@stiftung-help.de


visserFriederike Visser
Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin

Telefon: 0151 113 25 831
E-Mail: visser@stiftung-help.de